PIERWSZA WIZYTA

Jak przygotować się do pierwszej wizyty ?

 

 • przynieś ze sobą wygodny strój, niekrępującą bieliznę i ręcznik
 •  weź dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia oraz wykonanych badań ( RTG, USG, MRI, TK)
 • zabierz ze sobą dokument tożsamości zawierający numer PESEL w celu założenia kartoteki medycznej Pacjenta
 • poświęć chwilę na przypomnienie sobie historii twoich dolegliwości; od kiedy, czy był czynnik sprawczy, czy i jak ból zmieniał się w trakcie jego trwania, czy wcześniej miałeś inne lub podobne dolegliwości, które ruchy i czynności nasilają twój problem a które go zmniejszają, Odpowiedzi na takie pytania będą bardzo istotne i trakcie badania na pierwszej wizycie
 • jeżeli z jakichkolwiek powodów nie możesz dotrzeć na zabieg, zadzwoń! Umożliwi to szybszy dostęp do fizjoterapii innym pacjentom.
 • nie jest wymagane skierowania od lekarza
 • jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości - skontaktuj się telefonicznie pod nr 602 611 818, lub przez e-mail rehapro@wp.pl

O

 

PRZEBIEG PIERWSZEJ WIZYTY...

 

 

1. Wywiad i wypełnianie karty pacjenta

 

Podczas pierwszej wizyty przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz badanie fizjoterapeutyczne. Zebrane informacje zapisywane są w karcie pacjenta. Służy ona do planowania oraz monitorowania przebiegu procesu leczenia. Dokumentacja jest przechowywana, dzięki czemu istnieje stały dostęp do historii choroby i terapii pacjenta, co umożliwia efektywne rozwiązywanie ewentualnych problemów w przyszłości.

wywiad


 

2. Badanie.

 

Podczas badania pacjent poddany zostanie ocenie m.in. pod kątem:

 • postawy ciała, równowagi miednicy i długości kończyn,
 • wzrokowej miejsca występowania dolegliwości (urazu) w porównaniu do strony zdrowej,
 • temperatury tkanek, występowania obrzęku oraz wysięku,
 • elastyczności oraz napięcia mięśni, zakresu ruchomości stawów pod względem ilościowym i jakościowym,
 • podstawowych wzorców ruchowych (testy funkcjonalne), 
 • podstawowych testów klinicznych (ortopedycznych) oraz neurologicznych

BADANIE


 

3. Terapia

 

Jeżeli nie wystąpią jakiekolwiek wątpliwości czy przeciwwskazania, fizjoterapeuta przystąpi do leczenia zgodnie ze strategią ustaloną na podstawie badania i wywiadu. Pacjent traktowany jest zgodnie z podejściem holistycznym (całościowo), a program terapii układany jest indywidualnie z zastosowaniem metod i technik terapeutycznych odpowiednich do jego aktualnego stanu zdrowia. Pod koniec wizyty, fizjoterapeuta omówi z Tobą dalszy plan rehabilitacji pod kątem twoich oczekiwań, zakładanej częstotliwości spotkań oraz możliwych do zastosowania metod terapii. Otrzymasz również zalecenia do domu, które mają na celu utrwalić efekt pozabiegowy.

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.